Nye publikasjoner

Forsidebilde av rapporten
Publisert 2. juli 2021 11:44

Christian Brandmo, Gunnar Bjørnebekk, Riikka-Maija Mononen, Rolf Vegar Olsen og Kristin Slungård har skrevet rapporten "Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere". Rapporten er del av prosjektet "Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)" som evaluerer innføringen av det nye læreplanverket i skolen på vegne av Utdanningsdirektoratet.