Nye publikasjoner - Side 6

Publisert 2. aug. 2017 10:25

I: Scientific Studies of ReadingOnline first

Publisert 1. aug. 2017 10:04

I: Spesialpedagogikk

Publisert 31. juli 2017 15:26
Publisert 27. juni 2017 10:00

I: Journal of Intellectual Disabilities , Online first

Publisert 19. juni 2017 15:35

I: Child Development, Online first, Open Access

Publisert 19. juni 2017 15:16

Boken "Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv" med Sven Nilsen som redaktør, er skrevet av medlemmene i forskergruppen Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Boka er utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 8. juni 2017 15:05

I: Cognition, Online first, Open Access

Publisert 22. mai 2017 16:07

I: The Journal of Child Psychology and Psychiatry, Online first, Open Access

Publisert 18. apr. 2017 13:28

I: Emotional and Behavioural Difficulties, Online first

Publisert 17. mars 2017 16:07

I: Journal of Voice, Online first

Publisert 28. feb. 2017 16:17

Nina Gram Garmann og Janne von Koss Torkildsen har skrevet kapitlet "Barns språkutvikling de tre første årene" i Enger, Knoph, Kristoffersen & Lind (red.): Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen på Novus forlag.

Publisert 3. feb. 2017 11:02

I: Journal of Voice, Online first

 

Publisert 23. jan. 2017 10:01

I: Epilepsy & Behavior, Online first

Publisert 10. jan. 2017 10:19

I: Developmental Neuropsychology, Online first, Open Access

Publisert 14. des. 2016 15:09

Jorun Buli-Holmberg og Linda Holen Moen har skrevet kapitlet "Lærerens rolle i utvikling av positive relasjoner i klassens læringsfellesskap" i Olsen (red.) Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier på Universitetsforlaget.

Publisert 14. des. 2016 13:49

Camilla Herlofsen og Sven Nilsen har skrevet kapitlet "Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis" i Andenæs & Møller (red.) Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk på Universitetsforlaget.

Publisert 13. des. 2016 09:42

Jan Grue har skrevet kapitlet "Funksjonhemming - der kropp møter samfunn" i Frønes & Kjølsrød (red.) Det norske samfunn på forlaget Gyldendal akademisk.

Publisert 7. des. 2016 11:33

I: International Journal of Special Education, Online first

Publisert 6. des. 2016 13:40

I: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Online first

Publisert 6. des. 2016 13:02

I: European Journal of Special Needs Education, Online first, Open Access

Publisert 2. des. 2016 11:36

Liv Heidi Mjelve har skrevet kapitlet "Parallel Processes in Counseling for Schools" i

Roubal, J. (red.): Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy på forlaget Cambridge Sholars Publishing.

Publisert 1. des. 2016 15:33

I: Autism, Online first

Publisert 1. des. 2016 10:30

I: Journal of Research in Reading, Online first

Publisert 25. nov. 2016 15:29

I: South-African Journal of Childhood Education, Online first, Open Access 

Publisert 24. nov. 2016 16:02

I: Disability & Society, Online first