Nye publikasjoner - Side 7

Publisert 24. okt. 2016 08:37

I: Frontiers in Psychology, Online first, Open Access

Publisert 20. okt. 2016 15:03

I: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Online first

Publisert 20. okt. 2016 13:05
Publisert 19. okt. 2016 15:56

I: Journal of Autism and Developmental Disorders, online first

Publisert 16. sep. 2016 09:48

I: Educational Psychology, Online first

Publisert 14. sep. 2016 10:06

I: Journal of Speech, Language, and Hearing Research, online first

Publisert 29. aug. 2016 09:55
Publisert 25. aug. 2016 11:15
Publisert 24. aug. 2016 15:56

I: Reading Research Quarterly, Online first, Open Access

Publisert 17. aug. 2016 16:14

I:  Proceedings of the National Academy of Sciences, Online first

Publisert 11. juli 2016 11:05

Hanne Marie Høybråten Sigstad har fått en ny artikkel publisert (online first) 10.07.2016  i Tidsskriftet Journal of Intellectual and Developmental Disability.

bilde av boka
Publisert 7. juni 2016 10:13

Charles Hulme og Monica Melby-Lervåg har skrevet kapittelet "Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children" i boka Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, på forlaget Wiley Blackwell.

bilde av tidsskrift
Publisert 7. juni 2016 09:53

I: Psychological Bulletin, Open Access

bilde av tidsskriftet
Publisert 7. juni 2016 09:40

I: Journal of research in educational effectiveness, online first

bilde av forfatter
Publisert 30. mai 2016 08:57
bilde av tidsskriftet
Publisert 30. mai 2016 08:56

I: Adoption Quarterly, online first

bilde av tidsskrift
Publisert 23. mai 2016 14:44

I: Research in Developmental Disabilities, online first

bilde av tidsskriftet
Publisert 28. apr. 2016 15:00

I: Reading and Writing, online first, Open Access 

bilde av boka
Publisert 22. mars 2016 09:35

Edvard Befring har skrevet boka "Grunnbok i spesialpedagogikk" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av boka
Publisert 25. feb. 2016 15:29

Jorun Buli-Holmberg & Toril Rønsen Ekeberg har skrevet 2. utgave av boka "Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av tidskriftet
Publisert 23. feb. 2016 16:35

I: Journal of Intellectual Disabilities, online first

bilde av boka
Publisert 23. feb. 2016 15:38

Berit Helene Johnsen har skrevet kapitlet "Opplæring og omsorg - og andre felles grunnleggende begreper i spesialpedagogikk, pedagogikk og relaterte fag" i

Hausstätter og Reindal (red): Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte på forlaget Cappelen Damm Akademisk

Publisert 23. feb. 2016 14:11
bilde av boka
Publisert 19. feb. 2016 10:29

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen har skrevet kapitlet "Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid" i  Høihilder & Gulbrandsen (red):

Pedagogikk og elevkunnskap i Grunnskolelærerutdanningen på forlaget Gyldendal Akademisk.

bilde av tidsskrift
Publisert 18. feb. 2016 16:07

I: Applied Psycholinguistics, online first