Nye publikasjoner - Side 8

bilde av boka
Publisert 22. mars 2016 09:35

Edvard Befring har skrevet boka "Grunnbok i spesialpedagogikk" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av boka
Publisert 25. feb. 2016 15:29

Jorun Buli-Holmberg & Toril Rønsen Ekeberg har skrevet 2. utgave av boka "Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av tidskriftet
Publisert 23. feb. 2016 16:35

I: Journal of Intellectual Disabilities, online first

bilde av boka
Publisert 23. feb. 2016 15:38

Berit Helene Johnsen har skrevet kapitlet "Opplæring og omsorg - og andre felles grunnleggende begreper i spesialpedagogikk, pedagogikk og relaterte fag" i

Hausstätter og Reindal (red): Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte på forlaget Cappelen Damm Akademisk

Publisert 23. feb. 2016 14:11
bilde av boka
Publisert 19. feb. 2016 10:29

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen har skrevet kapitlet "Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid" i  Høihilder & Gulbrandsen (red):

Pedagogikk og elevkunnskap i Grunnskolelærerutdanningen på forlaget Gyldendal Akademisk.

bilde av tidsskrift
Publisert 18. feb. 2016 16:07

I: Applied Psycholinguistics, online first

bilde av tidsskriftet
Publisert 18. feb. 2016 09:28

I: Developmental Psychology, online first.

bilde av REK logo
Publisert 18. jan. 2016 13:08

Edvard Befring har skrevet kapitlet "Kvantitativ metode" i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) på nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

bilde av boka
Publisert 18. jan. 2016 12:41

Edvard Befring har skrevet boka "Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap" på forlaget Capellen Damm Akademisk..

bilde av tidskrift
Publisert 5. jan. 2016 10:02

I: Reading & Writing, online first, Open Access

bilde av tidsskriftet
Publisert 4. jan. 2016 15:21

I: CURSIV (forlag: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK)

bilde av tidskriftet
Publisert 21. des. 2015 14:31

I: CURSIV (forlag: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK)

bilde av tidskriftet
Publisert 7. des. 2015 13:41

I: International Journal of Inclusive Education, Online first

Publisert 11. nov. 2015 12:37

Spesialpedagogikk nr. 5. 2015

Publisert 10. nov. 2015 15:10

Spesialpedagogikk nr. 6. 2015

Publisert 10. nov. 2015 10:24

I: Educational Psychology Review, online first

Publisert 9. nov. 2015 14:07

Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 5. 2015

bilde av forfatteren
Publisert 9. nov. 2015 13:49

Øistein Anmarkrud har skrevet kapitlet "Inquisitor, evaluator or facilitator? Teachers' use of instructional format during naturally occurring comprehension strategies instruction" i  Klette, Kirsti, Bergem, Ole & Roe, Astrid (red):

Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS på forlaget Springer

bilde av boka
Publisert 6. nov. 2015 08:53

Kjell Skogen har skrevet boka "Læreren som talentutvikler" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av tidsskriftet
Publisert 4. nov. 2015 14:51

I: READING RESEARCH QUARTERLY, Online first

bilde av boka
Publisert 20. okt. 2015 15:10

Kjell Skogen har skrevet kapitlet "Spesialpedagogikk og elever med enkeltvedtak " i Høihilder & Gulbrandsen (red):

Pedagogikk og elevkunnskap i Grunnskolelærerutdanningen på forlaget Gyldendal Akademisk.

bilde av tidsskriftet
Publisert 28. sep. 2015 08:29

I: Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy. online first

 

Publisert 22. sep. 2015 13:40

I: Clinical Linguistics & Phonetics, online first, Open Access

bilde av tidsskriftet
Publisert 17. sep. 2015 15:33

I: Journal of Fluency Disorders , online first