Baluyot & Sjøstrand (2019): Samarbeid mellom skole og logoped - til det beste for elever som stammer

Åse Sjøstrand mfl. har skrevet en artikkel i Statpeds artikkelsamling "Stamming i et praksisrettet perspektiv". Artikkelsamlingen er åpent tilgjengelig på Statpeds nettside.

Bilde av Åse Sjøstrand

Forfattere

Cliff Baluyot og Åse Sjøstrand.

Abstract

Kontaktlærere og andre ansatte på skolen er i tillegg til foreldre en svært viktig samarbeidspartner for logopeder til elever som stammer. Sammen med logopeden kan ansatte på skolen bidra til å legge til rette i undervisning og i vurderings- situasjoner. I denne artikkelen beskrives et slikt samarbeid.

 

Publisert 25. okt. 2019 13:22 - Sist endret 28. okt. 2019 13:56