Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen (2015): Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid

bilde på boka

Forlagets omtale av boka

Norsk grunnskole skal være en skole for alle - en inkluderende skole.

For at skolen skal lykkes med å møte mangfoldet i elevenes evner og forutsetninger på en god og inkluderende måte, er det ikke nok med den enkelte lærers innsats. Skolen må utvikle en kultur for tilpasset opplæring og spesialundervisning, der personalet samarbeider om å legge til rette for læring for alle elever. I denne boka belyses denne utfordringen med særlig fokus på skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid.
Målgruppe for boka er både lærere og skoleledere, fagpersoner og studenter i pedagogiske og spesialpedagogiske utdanninger. Boka henvender seg også til alle som er opptatt av forholdet mellom intensjoner og praksis når det gjelder fellesskap og tilpasning i skolen.

Publisert 14. aug. 2015 13:44 - Sist endret 21. feb. 2018 14:30