Frost (2017): Språkstimulering i et literacy-perspektiv i overgangen barnehage-skole

I: Spesialpedagogikk

Forfatter

Jørgen Frost

Sammendrag

Denne artikkelen omhandler forskning som viser hvordan hjem og barnehage sammen kan tilrettelegge en god språkkultur for å skape den best mulige læringsplattformen for barnehagebarnet i et fremtidig skoleløp.

Publisert 23. nov. 2017 10:53 - Sist endret 16. apr. 2018 12:41