Frost (2017): Støtte til barn med lese- og skrivevansker. Hva kan fosterforeldre bidra med i lesestarten?

Forfatter

Jørgen Frost

Sammendrag

Emosjonell og kulturell stabilitet er basis for språk- og leseutvikling. Fosterforeldre kan i den forbindelse bidra til at fosterbarnet får en god og trygg læringsplattform som basis for det videre arbeidet med å lære seg å lese og skrive. Artikkelen gir konkrete eksempler på hvordan man hjemme kan støtte barnets utvikling.

 

Publisert 23. nov. 2017 11:13 - Sist endret 16. apr. 2018 12:40