Frost & Hagtvet (2018): Dysleksi: Teoretisk forståelse og pedagogiske tiltak

Jørgen Frost og Bente E. Hagtvet har skrevet kapitlet "Dysleksi: Teoretisk forståelse og pedagogiske tiltak" i Urnes (red.) Den interaktive hjernen hos barn og unge på forlaget Gyldendal.

Forfattere

Jørgen Frost og Bente E. Hagtvet.

Forlagets omtale av boken

Dette er en fag- og lærebok innenfor områdene utviklingspsykologi, nevrovitenskap, nevropsykologi og nevropsykiatri. Den skal gi kunnskap på disse områdene og nye perspektiver på barns utvikling både generelt og ved ulike nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Den er egnet som lærebok for utdanninger innfor medisin, psykiatri, psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sykepleie, fysioterapi, vernepleie og miljøterapi. Den kan også være nyttig for folk som er opptatt av å forstå og støtte barn og unge i utvikling, for eksempel ansatte i psykisk helsevern, habiliteringstjenesten, skoleverket og barnehager samt foreldre.

Publisert 10. des. 2018 12:38 - Sist endret 23. aug. 2021 09:43