Garrels (2018): "Jeg fikk utfordret meg selv!" - Elevsentrert læring for elever med utviklingshemming

I: Spesialpedagogikk

Forfatter

Veerle Garrels.

Sammendrag

Elevmedvirkning danner et viktig fundament for selvbestemmelse, men både selvbestemmelse og elevmedvirkning er ofte mangelvare for elever med utviklingshemming. I denne artikkelen reflekteres det over hvorfor elevmedvirkning er viktig, og hvordan man ved hjelp av en undervisningsmodell kan fremme medvirkning og selvbestemmelse også for denne elevgruppen.

Publisert 22. feb. 2018 15:22 - Sist endret 18. okt. 2019 11:15