Hagen, Melby-Lervåg og Lervåg: Barn som strever med språk- og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2014

Forfattere

Åste Marie Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg

Om artikkelen

Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse og komponenter som ligger til grunn for dette. For skoleledere, politikere eller lærere som arbeider med å utforme pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak for barn og unge, er det viktig å kunne vurdere effektene av intervensjoner rettet mot språk og lesing. I artikkelen gjennomgås og vurderes effektene av flere sentrale studier på feltet.

Publisert 9. jan. 2015 13:22 - Sist endret 31. okt. 2016 12:28