Kjell Skogen (2015): Læreren som talentutvikler

Kjell Skogen har skrevet boka "Læreren som talentutvikler" på forlaget Universitetsforlaget.

bilde av boka

Forlagets omtale om boka:

Lærernes hovedoppgave er å hjelpe alle elever til å utvikle talentene sine, i samsvar med den enkeltes forutsetninger.

Tilpasset opplæring handler ikke bare om å sikre at de svakeste elevene når et akseptabelt nivå, eller at de flinke får ekstra utfordringer. Alle elever bør få hjelp til å nå det Vygotskij kaller den proksimale utviklingssonen. Kjell Skogen kaller dette «å få utviklet sitt talent».

Skolen skal kontinuerlig forbedre læringen, og i de senere årene har læringsstiler og læringsstrategier vært stadig mer i fokus. Nå skal ikke skolen være en arena for konkurranse og kappestrid, men det å kunne prestere er likevel fortsatt viktig.

«Læreren som talentutvikler» er først og fremst skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen, men den egner seg også godt for lærere.

«Skogen har i boken gitt et viktig bidrag til en praksisrelavant kunnskapsbase og til å forstå og utforske det som skjer innenfor undervisningens kjerne, møtet mellom eleven, læreren og det som skal læres.» Fra forordet av Helge Dulsrud, kommunaldirektør for utdanning i Skedsmo kommune.

Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk og tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo. Sammen med Mirjam Harkestad Olsen skrev han Kontaktlæreren i 2014.

 

Publisert 6. nov. 2015 08:53 - Sist endret 20. mai 2022 12:17