Lassen (2018): Rådgivning – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser

Liv M. Lassen har skrevet et kapittel i Institutt for pedagogikk og livslang læring, en nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten.

Forfatter

Liv M. Lassen.

Abstract

Lassen, L. (2018) Rådgivning – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser er et kapittel i Institutt for pedagogikk og livslang læring. (2018-02-21). Nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten. Kapittelet diskuterer måter og muligheter en PPT rådgiver har for å håndtere de sammensatte utfordringene innen denne førstelinjetjenesten. Dette inkluderer forebygging innen skoler og barnehager for å skape inkluderende læringsmiljøer for alle barn, løse problemer i de naturlige arenaene og sikre tilpasset opplæring når nødvendig gjennom godt sakkyndighetsarbeid. Kapittelet vektlegger betydningen av utvikling av rådgiverens samlede kompetanse (kunnskap, etisk sensitivitet, kommunikative ferdigheter, holdninger, osv.). Refleksjonsoppgaver som kan brukes i grupper eller individuelt gis avslutningsvis. Kapittelet er tilgjengelig for studenter og praktikere til 2020.      

 

 

Publisert 22. jan. 2019 12:50 - Sist endret 22. jan. 2019 13:16