Lassen & Breilid (2019): Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning

Liv M. Lassen og Nils Breilid har skrevet kapitlet "Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning" i Haugan & Kvello (red.) Selvinnsikt og profesjonalitet på Fagbokforlaget.

Forfattere

Liv M. Lassen og Nils Breilid.

Abstract

Gjennom teoretisk og evidensbasert praksis drøftes det hvordan rådgivers selvinnsikt kan bidra til å kvalitetssikre spesialpedagogiske rådgivningsprosesser. Kapittelet fokuserer på flere dilemma som er vanlige innen spesialpedagogisk rådgivning (som å håndtere individuelt og systemisk arbeid parallelt, gjentagende kriser, ufrivillige/umotiverte brukere, og å  møte «annerledeshet »).  Brukernes behov for og utvikling av selvinnsikt og selvakseptering eksemplifiseres gjennom tre kasus av barn/ungdom med psykososiale vansker (angst, ADHD, manglende sosial kompetanse) og deres behov for spesialpedagogisk hjelp til å mestre, lære og fungere på skolen.

Publisert 28. juni 2019 16:10 - Sist endret 28. juni 2019 16:10