Lind, Røste, Haaland-Johansen, Knoph & Jensen (2017): Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

Forfattere

Marianne Lind, Ingvild Røste, Line Haaland-Johansen, Monica I.N. Knoph & Bård Uri Jensen

Sammendrag

Hvordan kan vi egentlig vurdere innholdet i det en person sier, og hvordan vet vi om vedkommende formidler mye eller lite på en presis eller upresis måte? I denne artikkelen presenterer vi en metode for å analysere innholdet i beskrivelser av en gitt tegning («Kaketyveriet»), og vi bruker metoden for å analysere innholdskomponentene i «Kaketyveri»- beskrivelser samlet inn fra 60 norsktalende kvinner og menn som ikke har noen språkvanske.

 

Publisert 3. nov. 2017 16:48 - Sist endret 18. feb. 2019 12:37