Melle, Ingebrigtsen, Guttormsen & Brubak (2019): Oppfølging av stamming i barnehagealder og tidlig skolealder.

Linn Stokke Guttormsen mfl. har skrevet en artikkel i Statpeds artikkelsamling "Stamming i et praksisrettet perspektiv". Artikkelsamlingen er åpent tilgjengelig på Statpeds nettside.

Bilde av Linn Stokke Guttormsen

Forfattere

Ane Hestmann Melle, Alfhild Ingebrigtsen, Linn Stokke Guttormsen og Stine Brubak.

Abstract

De siste årene har tidlig innsats for barn med stamming vært mer i fokus. Drøftingene rundt hvordan vi skal forholde oss til de yngste barna innen vårt felt har vært mange. Målet med denne artikkelen er å gi leseren en innføring i hva som kjennetegner ulike tilnærminger for barn med tidlig stamming. 

Publisert 25. okt. 2019 12:25 - Sist endret 28. okt. 2019 13:55