Morken, I Theie, S: Skolebytte i overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole?

Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 1 2015

Om artikkelen:

Grunnskolen i Oslo praktiserer fritt skolevalg, og noen foreldre søker barna sine til en annen skole enn nærskolen. De viktigste faktorene ved valg av ungdomsskole er elevenes egne meninger, at skolen ligger i nærmiljøet, og at skolen har et godt sosialt miljø.
 

Publisert 19. feb. 2015 10:18 - Sist endret 31. okt. 2016 12:34