Orning (2020): Monstermekanismer – Fryktinngytende blandinger og rasjonalitetens makt

I: Nytt Norsk Tidsskrift, Online first, Open Access

Bildet kan inneholde: animert tegneserie, organisme, animasjon.

Forfatter

Sara Orning.

Abstract

Monsteret har vært menneskets ytterside i tusenvis av år. Hva står på spill i å definere noe som monstrøst, og hvordan reflekterer dette hva vi er redd for i det menneskelige? Denne artikkelen tar opp hvordan frykten for blanding, særlig mellom mennesker og dyr og mellom/innenfor kjønn, har spilt inn på hvordan vi har oppfattet noe eller noen som monstre fra tidlig moderne tid og inn i samtiden vår. Avslutningsvis ser jeg på hvordan rasjonalitet som privilegert tegn på menneskestatus kan skape en rekke monsterifiserte «andre».

Publisert 10. juni 2020 09:41 - Sist endret 10. juni 2020 09:41