Ostad: Matematikkvansker En forskningsbasert tilnærming

Denne boka har kommet i ny utgave på nytt forlag.

Matematikkvansker er et fenomen av betydelig omfang. Snorre A. Ostad setter med denne boka fokus på feltet, som har vært relativt neglisjert i faglitteraturen. Matematikklærere har lenge etterlyst mer eksakt kunnskap om hvordan matematikklæring foregår, og hvorfor matematikkvansker oppstår. Målet med boka er å gi en oppdatering på dagens forskning om emnet og å synliggjøre hvordan kunnskapen kan brukes i det praktiske arbeidet i skolen.


Boka vil være nyttig for personer med administrativt og faglig ansvar i forhold til matematikkvansker, som lærere, spesialpedagoger, psykologer og pedagogiskpsykologiske rådgivere. Den er også aktuell for studenter innen disse fagområdene.


Snorre A. Ostad er lærer, dr.scient. og dr.philos. Han har vært lærer i grunnskolen, lektor i lærerhøyskolen og professor ved Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo. Ostad har tidligere skrevet en rekke bøker og artikler om elever med matematikkvansker og om matematikk for handikappede elever. Han regnes, også internasjonalt, som en av de fremste forskerne innen sitt fagområde.

 

Publisert 12. mars 2015 15:46 - Sist endret 31. okt. 2016 12:33