Sjøstrand (2019): Stamming på flere språk - hva og hvordan?

Åse Sjøstrand har skrevet en artikkel i Statpeds artikkelsamling "Stamming i et praksisrettet perspektiv". Artikkelsamlingen er åpent tilgjengelig på Statpeds nettside.  

Bilde av Åse Sjøstrand

Forfatter

Åse Sjøstrand.

Abstract

Andelen språklige minoriteter på norske skoler har vært stigende de siste tiårene og temaet er blitt hyppig behandlet i den offentlige samfunnsdebatten, i forskning og som tema i pedagogikkutdannelser. Når det kommer til flerspråklige personer som stammer gjenstår mye forskning for å få klare svar på forekomsten av stamming hos flerspråklige, hvordan stamming arter seg på ulike språk og effekt av logopedisk oppfølging. Denne artikkelen gir en kort innføring i sentrale begreper som brukes for å forklare flerspråklighet, og henviser til forskning som er gjort på stamming hos flerspråklige, både når det kommer til beskrivelser av stamming på ulike språk, og kartlegging og oppfølging av flerspråklige som stammer. Artikkelen fokuserer i hovedsak på flerspråklige som stammer i barnehage- og skolealder, men stoffet kan også være relevant i logopedisk oppfølging av voksne og for flerspråklige med løpsk tale.

Publisert 25. okt. 2019 11:15 - Sist endret 28. okt. 2019 13:56