Torkildsen & Morken (2021): Språkutvikling

Janne von Koss Torkildsen og Frøydis Morken har skrevet kapitlet "Språkutvikling" i Tamnes (red.) Nevrokognitiv utviklingspsykologi på forlaget Gyldendal. 

Forsidebile av boken Nevrokognitiv utviklingspsykologi. Inneholder tegnet illustrasjon av hjerne

Forfattere

Janne von Koss Torkildsen & Frøydis Morken. 

Forlagets omtale av boken

Der vitenskapen tidligere måtte lene seg på obduksjonsstudier og kasusstudier etter skader, kan studier av atferd nå suppleres med bilder av den aktive hjernen i sanntid. Dette åpner også for å studere hjernens utvikling mye mer inngående enn det som før har vært mulig. Studiet av hjernen spenner over flere fagdisipliner, og i denne boka belyses temaet fra forskjellige perspektiver; blant annet gjennom hukommelse, språk og konsekvenser av vold og overgrep.  Nevrokognitiv utviklingspsykologi presenterer den nyeste kunnskapen innenfor dette sammensatte feltet, og gir leseren det nødvendige grunnlaget for å kunne være en kritisk forbruker av ny kunnskap.

 

Publisert 29. jan. 2021 15:35 - Sist endret 29. jan. 2021 15:35