Helse, miljø og sikkerhet

Instituttleder har det overordnede ansvar for alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det betyr at instituttleder har ansvar for at virksomheten ved instituttet drives forsvarlig og at lover og forskrifter blir fulgt. I tillegg har verneombudet ansvar for at kravene i arbeidsmiljøloven oppfylles.Verneombud

Rådgiver Kathrine Høegh-Omdal er verneombud ved ISP. Seniorkonsulent Trude Schmidt Øvregård er varaverneombud. Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, og se til at arbeidsmiljøloven følges. Verneombudet kan nås på verneombud@isp.uio.no

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider om verneombudets oppgaver

Vernerunde

En vernerunde skal sikre at det gjennomføres en systematisk HMS-kartlegging på arbeidsplassen. Det gjennomføres årlige vernerunder ved instituttet. Den utføres av verneombud og kontorsjef. Siste vernerunde ble gjennomført i mars 2019.

Mer informasjon om HMS ved UV-Fakultetet.

Publisert 20. sep. 2010 15:44 - Sist endret 1. feb. 2021 12:37