Helse, miljø og sikkerhet ved UV

Gjennom fokus på HMS arbeider Det utdanningsvitenskapelige fakultet for et godt arbeidsmiljø for fakultetets ansatte.

Hovedverneombud UV (arbeidstakerrepresentant) arbeider sammen med arbeidsgiver for å sikre et godt arbeidsmiljø, og tar gjerne i mot innspill om arbeidsmiljøet.

HMS-koordinator Paulina Dudzinska (arbeidsgiverrepresentant) tar i mot henvendelser om arbeidsmiljøet. Verneombud og HMS-koordinator deltar også i fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66