Marika Vartun

Bilde av Marika Vartun
English version of this page
Telefon +47-22855019
Rom 445
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

1. Administrativ forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk

 • Ansvar for instituttets forskningsadministrative arbeid, herunder eksternfinansierte prosjekter, forskerutdanning, forskningskommunikasjon, personvern, samt internasjonalisering.
 • Utvikling og organisering av forsknings- og internasjonaliseringsaktiviteter i samarbeid med faglig ledelse.
 • Rådgivning til instituttets vitenskapelig ansatte.
 • Koordinering av sakkyndige komitéer

2. Stedfortreder for administrativ studieleder i perioden 25. februar - 11. juni 2019

Bakgrunn

Arbeidserfaring
 • Seniorkonsulent i forskningsadministrasjonen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Forsknings- og undervisningskoordinator ved OUS-Rikshospitalet
 • Prosjektkoordinator i Språk- og læringsstudien, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Vitenskapelig assistent ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Bioingeniør II i klinisk fysiologi ved Respirasjonsfysiologisk lab. Glittreklinikken
 • Bioingeniør I i klinisk fysiologi ved Lungefysiologisk lab. Ullevål Sykehus
 • Tekniker ved Nevrofysiologisk lab. Rikshospitalet
Utdanning
 • EU prosjektledelse - EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktspråk ved Høgskolen i Sørøst Norge
 • Bachelor- og master i pedagogikk, UiO
 • Bioingeniør i klinisk fysiologi, Uppsala

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Forsknings og Internasjonaliseringsteam, Eksternfinansiering, Forskerutdanning, Forskningskommunikasjon, Nettredaksjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mai 2015 11:06 - Sist endret 22. feb. 2019 14:01