Marika Vartun

Arbeidsområder

Administrativ forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk

 • Administrativ ledelse og koordinering av instituttets forskningsadministrasjon
 • Ansvar for instituttets forskningsadministrative arbeid, herunder eksternfinansierte prosjekter, forskerutdanning, forskningskommunikasjon, personvern, samt internasjonalisering
 • Utvikling og organisering av forsknings- og internasjonaliseringsaktiviteter i samarbeid med faglig ledelse
 • Rådgivning til instituttets vitenskapelig ansatte
 • Koordinering av sakkyndige komitéer

Bakgrunn

Arbeidserfaring
 • Fungerende administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Stedfortreder for administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Seniorkonsulent i forskningsadministrasjonen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Forsknings- og undervisningskoordinator ved OUS-Rikshospitalet
 • Prosjektkoordinator i Språk- og læringsstudien, Folkehelseinstituttet
 • Vitenskapelig assistent ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Bioingeniør II i klinisk fysiologi ved Respirasjonsfysiologisk lab. Glittreklinikken
 • Bioingeniør I i klinisk fysiologi ved Lungefysiologisk lab. Ullevål Sykehus
 • Tekniker ved Nevrofysiologisk lab. Rikshospitalet
Utdanning
 • EU prosjektledelse - EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktspråk ved Høgskolen i Sørøst Norge
 • Bachelor- og master i pedagogikk, UiO
 • Bioingeniør i klinisk fysiologi, Uppsala

Verv

 • Universitetet i Oslo: Medlem av Ekspertgruppe for forskningsrådet. 2020 - d.d.
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo: Medlem av ansettelsesrådet, representant for arbeidstaker. 2020 - d.d.
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo: Sekretær i arbeidsgruppe om forskningsinfrastruktur (tidligere personvern), ledet av forskningsdekan. 2017.02 - 2018.12.
Emneord: Forskningsadministrasjon, Eksternfinansiering, Forskerutdanning, Forskningskommunikasjon, Nettredaksjon
Publisert 6. mai 2015 11:06 - Sist endret 15. mars 2021 13:21