Marika Vartun

Avdelingsleder - Teknisk-adminstrativ gruppe
Bilde av Marika Vartun
English version of this page
Telefon +47 22855019
Rom 445
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

1) Administrativ forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk

 • Administrativ ledelse og koordinering av instituttets forskningsadministrasjon
 • Ansvar for instituttets forskningsadministrative arbeid, herunder eksternfinansierte prosjekter, forskerutdanning, forskningskommunikasjon, personvern, samt internasjonalisering
 • Utvikling og organisering av forsknings- og internasjonaliseringsaktiviteter i samarbeid med faglig ledelse
 • Rådgivning til instituttets vitenskapelig ansatte

2) Fungerende administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk

 • Administrativ ledelse og koordinering av instituttets studieadministrasjon
 • Ansvar for instituttets studieadministrative arbeid
 • Ulike utrednings- og rådgivningsoppgaver innen studiefeltet, inklusive skikkethetsvurdering
 • Intern evaluering av studiekvalitet i samarbeid med faglig studieleder
 • Studierelatert markedsførings- og informasjonsansvar 
 • Har du spørsmål rundt praksis, eller ressursplanlegging - ta kontakt med Siri Høgseth

Bakgrunn

Arbeidserfaring
 • Fungerende administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Stedfortreder for administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Seniorkonsulent i forskningsadministrasjonen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Forsknings- og undervisningskoordinator ved OUS-Rikshospitalet
 • Prosjektkoordinator i Språk- og læringsstudien, Folkehelseinstituttet
 • Vitenskapelig assistent ved Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO
 • Bioingeniør II i klinisk fysiologi ved Respirasjonsfysiologisk lab. Glittreklinikken
 • Bioingeniør I i klinisk fysiologi ved Lungefysiologisk lab. Ullevål Sykehus
 • Tekniker ved Nevrofysiologisk lab. Rikshospitalet
Utdanning
 • EU prosjektledelse - EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktspråk ved Høgskolen i Sørøst Norge
 • Bachelor- og master i pedagogikk, UiO
 • Bioingeniør i klinisk fysiologi, Uppsala

Verv

 • Universitetet i Oslo: Medlem av Ekspertgruppe for forskningsrådet. 2020 - d.d.
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo: Medlem av ansettelsesrådet, representant for arbeidstaker. 2020 - d.d.
 • Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo: Sekretær i arbeidsgruppe om forskningsinfrastruktur (tidligere personvern), ledet av forskningsdekan. 2017.02 - 2018.12.
Emneord: Forskningsadministrasjon, Eksternfinansiering, Forskerutdanning, Forskningskommunikasjon, Nettredaksjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. mai 2015 11:06 - Sist endret 7. jan. 2022 12:35