Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er et partsammensatt utvalg som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU har samme oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg.

For mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg finnes det utfyllende informasjon på UiOs nettsider.

LAMU ved UV fra 01.01.2017 - 31.12.2018

HMS koordinator ved UV-fakultetet er seniorkonsulent Paulina Dudzinska. Seniorkonsulent Anne Elvigen Evandt fungerer som LAMUs sekretær. Har du forslag til saker for LAMU, ta kontakt med ditt verneombud eller LAMUs sekretær.

Navn

Rolle
LAMU-leder  
Ulf Tero Grefsgård Verneombud IPED
Arbeidsgiverrepresentanter                       
Lars Lomell Seksjonssjef LINK
Kristin Fedje Fredriksen Kontorsjef ISP
Elin Østbø Sørensen Kontorsjef IPED
Astrid Waaler Kaas Kontorsjef ILS
Solveig Bauge Løland Assisterende fakultetsdirektør
Arbeidstakerrepresentanter  
Terje Gulseth Verneombud, fakultetssekretariatet
Rosa Valseth Verneombud IPED/ fakultetets sekretariat, i Forskningsparken
Sjur Hesthammer Verneombud ILS
Ulf Grefsgård Verneombud IPED
Kathrine Høegh-Omdal Verneombud ISP
Lokalt hovedverneombud  
Kristin Flood Strøm Lokalt hovedverneombud UV og varaverneombud ILS
Studentrepresentant  

Kommer

Studentrepresentant

Utvalgets sekretær  
Anne Elvigen Evandt UV-fakultetets sekretariat

Vararepresentanter for arbeidstagerrepresentantene (personlige) i LAMU er varaverneombud.

Publisert 27. sep. 2010 13:38 - Sist endret 6. aug. 2018 14:03