Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er et partsammensatt utvalg som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

LAMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU har samme oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg.

For mer informasjon om HMS og arbeidsmiljøutvalg ved UiO.

LAMU ved UV fra 01.01.2021 - 31.12.2022

HMS koordinator ved UV-fakultetet fungerer som LAMUs sekretær. Har du forslag til saker for LAMU, ta kontakt med ditt verneombud eller LAMUs sekretær.

Navn

Rolle
LAMU-leder 2022  
Kristin Fedje Fredriksen arbeidsgiverrepresentant
Arbeidsgiverrepresentanter                       
Bård Kjos arbeidsgiverrepresentant
Tone Kvernbekk arbeidsgiverrepresentant
Kristin Fedje Fredriksen arbeidsgiverrepresentantarbeidsgiverrepresentant
Arbeidstakerrepresentanter  
Kathrine Høegh Omdal ansattrepresentant
Anubha Rohatgi ansattrepresentantansattrepresentant
Annette Hjelmevold vara - ansattsiden
Lokalt hovedverneombud  
Kristin Flood Strøm ansattrepresentant
Joachim Pacheco-Lie vara - ansattsiden 
Studentrepresentant  
Maja Vinje

studentrepresentant

Utvalgets sekretær  
Anders Moss HMS-koordinator

 

Publisert 27. sep. 2010 13:38 - Sist endra 5. okt. 2022 16:34