Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) er et partsammensatt utvalg som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. LAMU har samme oppgaver og beslutningsmyndighet som AMU og skal følge regelverket for arbeidsmiljøutvalg.

For mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg finnes det utfyllende informasjon på UiOs nettsider.

LAMU ved UV fra 01.01.2019 - 31.12.2020

HMS koordinator ved UV-fakultetet Anders Moss fungerer som LAMUs sekretær. Har du forslag til saker for LAMU, ta kontakt med ditt verneombud eller LAMUs sekretær.

Navn

Rolle
LAMU-leder  
Bård Kjos arbeidsgiverrepresentant
Arbeidsgiverrepresentanter                       
Ona Bø Wie arbeidsgiverrepresentant
Elin Østbø Sørensen arbeidsgiverrepresentantarbeidsgiverrepresentant
  vara - arbeidsgiversiden
  vara - arbeidsgiversiden
Arbeidstakerrepresentanter  
Lisa Utnem ansattrepresentant
Ulf Tero Grefsgård ansattrepresentantansattrepresentant
Anubha Rohatgi vara - ansattsiden
Jens Martin Bertheussen vara - ansattsiden
Lokalt hovedverneombud  
Kristin Flood Strøm ansattrepresentant
Lee Ae Ran Aamodt vara - ansattsiden
Studentrepresentant  

Elin Olsen Rødset

studentrepresentant

Utvalgets sekretær  
Anders Moss HMS-koordinator

 

Publisert 27. sep. 2010 13:38 - Sist endra 21. sep. 2020 14:05