English version of this page

Dekanvalg høsten 2020

Det er høsten 2020 gjennomført valg av ny dekan og prodekan ved fakultetet. Ved forslagsfristens utløp forelå det ett kandidatteam til vervene. Fakultetsstyret har derfor 24. september vedtatt at Rita Hvistendahl og hennes team utgjør nytt dekanat som skal lede fakultetet fra 2021. Det vises for øvrig til følgende side for ytterligere informasjon om dekanatet og deres valgplattform.

Neste dekanvalg vil gjennomføres høsten 2024.

 

 

Foreslå kandidater som dekan og prodekan:

Det kan foreslås kandidater til dekanvalget frem til 7.september 2020.

Forslag sendes valgsekretariatet@uv.uio.no

Hvordan foreslå kandidater?

  • Alle som har stemmerett har rett til å foreslå kandidater
  • Kandidatforslag må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett
  • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
  • Alle forslag må være utformet slik at både dekan- og prodekanvervet er fylt når valget er gjennomført
  • Man kan bare skrive under på ett forslag til samme verv

Stemmerett

Studenter og fast ansatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt   professor II har stemmerett. I tillegg har midlertidig ansatte stemmerett dersom de på valgdagene er i et sammenhengende ansettelsesforhold på minst 50 %.

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 7. september

Presentasjon av kandidater: 9. september

Eventuelt valgmøte: 22. september

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 23.9.2020 - 30.9.2020

Valgkomité:

Det er nedsatt en valgkomite som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Valgkomiteen består av:

  • Øistein Anmarkrud, professor ved Institutt for spesialpedagogikk (leder)
  • Berith Karseth, professor ved Institutt for pedagogikk
  • Kari-Anne Ulfsnes, rådgiver ved Institutt for pedagogikk
  • Ruben Bredal, student ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Fakultetsdirektør Bård Kjos fungerer som valgkomiteens sekretær.

Alle som har innspill til kandidater og ansatte som vurderer å stille til valg kan kontakte valgkomiteens leder på e-post oistein.anmarkrud@isp.uio.no eller mobil 482 26 863.

 

Nyttige lenker:

UiO sitt valgreglement

Veiledende kompetansekrav for dekan

Normalregler for fakulteter

 

 

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 2. feb. 2021 11:25