Dekanatvalg høsten 2020

Høsten 2020 skal det velges ny dekan og prodekan ved fakultetet for en periode på 4 år.

Foreslå kandidater som dekan og prodekan:

Det kan foreslås kandidater til dekanvalget frem til 7.september 2020.

Forslag sendes valgsekretariatet@uv.uio.no

Hvordan foreslå kandidater?

  • Alle som har stemmerett har rett til å foreslå kandidater

  • Kandidatforslag må være undertegnet av minst ti personer med stemmerett

  • Kandidater som foreslås bør være forespurt og ha sagt seg villig til å ta på seg vervet om hun/han blir valgt
  • Alle forslag må være utformet slik at både dekan- og prodekanvervet er fylt når valget er gjennomført
  • Man kan bare skrive under på ett forslag til samme verv

Stemmerett

Studenter og fast ansatte i minst halv stilling ved fakultetet, samt   professor II har stemmerett. I tillegg har midlertidig ansatte stemmerett dersom de på valgdagene er i et sammenhengende ansettelsesforhold på minst 50 %.

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 7. september

Presentasjon av kandidater: 9. september

Eventuelt valgmøte: 22. september

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 23.9.2020 - 30.9.2020

Valgkomité:

Det er nedsatt en valgkomite som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Valgkomiteen består av:

Fakultetsdirektør Bård Kjos fungerer som valgkomiteens sekretær.

Alle som har innspill til kandidater og ansatte som vurderer å stille til valg kan kontakte valgkomiteens leder på e-post oistein.anmarkrud@isp.uio.no eller mobil 482 26 863.

Det er nedsatt en valgkomite som skal sørge for at stillingsbeskrivelse er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Valgkomiteen består av:

 

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endra 30. juni 2020 10:46