Ønsker du å inspirere dine elever til å ta høyere utdanning?

Vi tilbyr skolebesøk i samfunnsrelevante emner knyttet opp mot læreplanene. Våre to faglig sterke studenter kommer på besøk til din skole for å holde undervisning med formål å vekke elevenes interesse for fagene.

Våre presentasjoner gir en kobling mellom teori og empiri innenfor spennende og dagsaktuelle temaer. Vi gir også en presentasjon av studietilbudet ved vårt fakultet og karrieremuligheter i lys av det som er redegjort for. 

Vi ønsker å tiltrekke oss studenter som har engasjement for å studere ved landets ledende mulitidisiplinære utdannings og forskningsmiljø innenfor utdanningsvitenskapelige fagområder. Videre ønsker vi å forhindre frafall og sikre høy studieprogresjon.

Vi tilbyr

  • dyktige skolebesøkere
  • undervisningsopplegg i 1-2 skoletimer knyttet opp mot læreplanen i fagene
  • informasjon om hvorfor utdanningsvitenskapelige fag er relevante i dag
  • kunnskap om studietilbud og studentliv ved vårt fakultet
  • oversikt over utvekslingsmuligheter og praksis

Presentasjonene består av temaer som er relevante i fag som

  • psykologi
  • sosiologi
  • kommunikasjon og kultur
  • markedsføring
  • entreprenørskap

Vil du vite mer om tilbudet eller bestille en skolebesøker? Kontakt oss

Bestill skolebesøk

Interessert i å jobbe som studentrekrutterer? Les mer her.