Alt om masteroppgaven

Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. På denne siden finner du en oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur. Trykk deg inn på din aktuelle studieretning.

 

Prosjektbeskrivelse

Krav til prosjektbeskrivelsen, innlevering.

KUL

KDL

ALM

PPR

Gjeldende krav i de nye studieretningene (UDO og KULA), samt i de reviderte (KDL og PPR), blir publisert i løpet av vår 2019. 

 

Veiledning

Veiledertildeling, omfang, avtale og etiske retningslinjer.

KUL

KDL

ALM

PPR

Gjeldende retningslinjer i de nye studieretningene (UDO og KULA), samt i de reviderte (KDL og PPR), blir publisert i løpet av vår 2019. 

Masteroppgaven

Formelle krav til innhold og struktur.

KUL 

KDL

ALM

PPR

Gjeldende krav i de nye studieretningene (UDO og KULA), samt i de reviderte (KDL og PPR), blir publisert i løpet av vår 2019. 

Trykking og innlevering

Eksamen

Frister og retningslinjer for sensur.

KUL

KDL

ALM

PPR

Gjeldende retningslinjer i de nye studieretningene (UDO og KULA), samt i de reviderte (KDL og PPR), blir publisert i løpet av vår 2019. 

Faglige ressurser, stipend, skrivehjelp og masterprosjekt