Alt om masteroppgaven

Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven din. På denne siden finner du en oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen for alle fire studieretningene på Masterprogrammet i pedagogikk; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur. 

Hvis du begynte på studiet i 2018 eller tidligere, finner du informasjon som gjelder deg på en egen nettside.

Se egne nettsider for studenter med opptak til masterprogrammet Master in Education (på engelsk).

Kollokvierom og lesesaler på UV


Trenger du noen å snakke med om studiet?

For å få best utbytte av samtalen, er det viktig at du deltar aktivt i dialogen med veileder. Vi gir deg knaggene, du tar valget! Se her for kontaktinformasjon.

Tidligere innleverte masteroppgaver i pedagogikk

Møter du andre utfordringer i studiehverdagen?

SiO helse får mange henvendelser fra studenter som strever i studiehverdagen. Dersom du strever med for eksempel studiemestering, stress og angst kan du bestille time for samtale med SiO helses rådgivere og behandlere