English version of this page

Kollokvierom, lesesal og læringssenter

Lesesalene i 2. etasje (alle studenter) og 3. etasje (kun masterstudenter ved UV) i Helga Engs hus er åpne for bruk. Lesesalsplass må bookes på forhånd via TP

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, møbler, fotografi, laptop.

Kollokvierom

For øyeblikket kan dessverre ikke kollokvierommene i kjelleren benyttes av smittevernhensyn. (Vi tilbyr vanligvis flere av undervisningsrommene i kjelleren på Helga Engs hus til kollokvierom. Rommene det gjelder er merket med oppslag, samt informasjon om når det er undervisning. Utenom disse tidspunktene kan rommene benyttes som kollokvierom kl. 09:00- 21:00. Det er ikke mulig å booke rommene på forhånd. Brukerne av rommene er ansvarlig for å rydde etter seg når de går for dagen. Utstyr skal ikke fjernes fra rommene.)

Utskrift og PC-plasser

I Helga Engs hus er det skriverrom i 2. etasje, rett utenfor læringssenteret. Skriveren støtter både utskrift i farger og skanning til epost. Dersom du har behov for PC-plass finner du dette inne på lesesalen i 2. etasje.

For alternative PC-plasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket

Lesesal for alle studenter i 2. etasje

Lesesalen (rom 255) i andre etasje på Helga Engs hus kan tas i bruk av alle studenter. En del av plassene er sperret av på grunn av smittehensyn. Plasser i andre etasje kan reserveres per i dag i TP av alle studenter. Her finner du også noen PC-plasser.

Våren 2021: Det er satt av 20 lesesalsplasser på rom 241 (til høyre for læringssenteret i andre etasje). Disse plassene kan brukes av programstudenter (årsenhet, bachelor og master) på et program ved UV. Disse plassene må også booking gjennom TP

For alternative lesesalsplasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket.

Masterlesesal i 3. etasje

På grunn av smitteverntiltak er en del av lesesalsplassene sperret av. Plassene i tredje etasje kan kun reserveres av studenter på et masterprogram ved UV. Dette reserveres av studenten selv i TP Det vil være mulighet for å ta i bruk skap for oppbevaring ved inngangen til lesesalen og i kjelleren på Helga Engs hus. Lesesalsplassen må reserveres per dag plassen skal tas i bruk.

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med lesesalsplass? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no 

Lesesalsreglement

Studentutvalget har utarbeidet følgende lesesalsreglement:

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Alle plasser skal ryddes når de forlates for dagen. Bruk kildesortering utenfor til søppel. Kopper o.l. fra SiO-kantina må tas med dit.

Åpningstider på lesesalene

Åpningstider for lesesalene ved UiO

Emneord: lesesal, kollokvierom, PC-stue
Publisert 2. sep. 2010 19:07 - Sist endret 29. apr. 2021 13:26