English version of this page

Kollokvierom, lesesal og læringssenter

Kvinne med bærbar PC, to personer i bakgrunnen sitter ved et vindu

Kollokvierom

Flere av undervisningsrommene i kjelleren på Helga Engs hus kan benyttes til kollokvierom når de ikke er i bruk til undervisning. For å reservere kollokvierom, se veiledning for rombestilling for studenter. (Du må være student ved UV for å reservere rommene). Brukerne av rommene er ansvarlig for å rydde etter seg når de går for dagen. Utstyr skal ikke fjernes fra rommene.

Benytt deg også gjerne av det åpne studentarealet i underetasjen. Her kan dere arbeide sammen i grupper eller alene.

Dere finner også sofagrupper dere kan bruke i foajeen og korridorer ved seminarrommene.

Læringssenter i 2. etasje

I 2. etasje i Helga Engs hus (rom 260) finner du det nyoppussede læringssenteret vårt, med sofaer, gruppebord og vindusplasser med nydelig utsikt. Her kan du jobbe alene eller med medstudenter. 

Utskrift og PC-plasser

I Helga Engs hus er det skriverrom i 2. etasje, rett utenfor læringssenteret. Skriveren støtter både utskrift i farger og skanning til epost. Dersom du har behov for PC-plass finner du dette inne på lesesalen i 2. etasje.

For alternative PC-plasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket

Lesesal for alle studenter i 2. etasje

Lesesalen (rom 255) i andre etasje på Helga Engs hus kan brukes av alle studenter. Plasser i andre etasje må reserveres i TP. Du finner også noen PC-plasser på lesesalen.

For alternative lesesalsplasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket.

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med lesesalsplass, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no 

Masterlesesal i 3. etasje

Denne lesesalen er for masterstudenter ved UV, og har faste plasser.
 
Du kan søke om fast plass i nettskjema, frist for å søke er 1. februar/ 1. september
 
Det er et begrenset antall plasser, og de fordeles etter ansiennitet (det vil si hvor lenge det er til du skal levere masteroppgaven) og behov (det vil si evt helsemessige årsaker til at du trenger fast plass). Vi kan ikke garantere at alle som ønsker det får fast plass, og noen ganger kan det være at noen må dele plass. 
 
Dersom du som bachelor- eller masterstudent har behov for fast lesesalsplass av helsemessige årsaker kan du levere dokumentasjon på behovet til UV-studieinfo innen søknadsfristen, merket "lesesalsinspektør". Dokumentasjonen makuleres etter opptaket, dersom du har behov for å beholde den originale dokumentasjonen må du altså levere inn en kopi
 
Fordelingen vil være klar ca 10. februar/10. september, og bekjentgjøres ved oppslag utenfor lesesalen i 3. etasje. Alle lesesalsplasser må merkes med navn, semester og timeplan av studenten(e) som har fått tildelt plassen innen to uker etter fordeling. Umerkede plasser kan deretter tas i bruk av andre studenter. Studenter som eventuelt deler plass må avtale seg i mellom hvordan de benytter plassen.
 

Det er mulig å ta i bruk skap for oppbevaring ved inngangen til lesesalen og i kjelleren på Helga Engs hus. 

Trenger du tilrettelegging i forbindelse med lesesalsplass, eller har andre spørsmål? Ta kontakt med lesesalsinspektor@uv.uio.no 

Lesesalsreglement

Studentutvalget har utarbeidet følgende lesesalsreglement:

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Alle plasser skal ryddes når de forlates for dagen. Bruk kildesortering utenfor til søppel. Kopper o.l. fra SiO-kantina må tas med dit.

Åpningstider på lesesalene

Åpningstider for lesesalene ved UiO

Emneord: lesesal, kollokvierom, PC-stue
Publisert 2. sep. 2010 19:07 - Sist endret 22. aug. 2022 10:14