English version of this page

Kollokvierom, lesesal og PC-stue

Som student kan du benytte deg av kollokvierom og lesesal på UV-fakultetet.

Kollokvierom

Vi tilbyr flere av undervisningsrommene i kjelleren på Helga Engs hus til kollokvierom. Rommene det gjelder er merket med oppslag, samt informasjon om når det er undervisning. Utenom disse tidspunktene kan rommene benyttes som kollokvierom kl. 09:00- 21:00. Det er ikke mulig å booke rommene på forhånd. Brukerne av rommene er ansvarlig for å rydde etter seg når de går for dagen. Utstyr skal ikke fjernes fra rommene.

Benytt deg også gjerne av det åpne studentarealet i underetasjen. Her kan dere arbeide sammen i grupper eller alene. 

PC-stue

I Helga Engs hus har vi ei PC-stue for studenter og ansatte. Den ligger i andre etasje (rom 255) og inneholder omlag 60 stasjonære datamaskiner og to skrivere. Skriverne støtter både utskrift i farger og skanning til epost. PC-stua er åpent alle hverdager mellom 08:00 og 15:00. Etter klokka 15:00 og på helgedager må man benytte gyldig adgangskort og kode. For alternative PC-plasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket

Lesesal

Det er lesesaler i 2. og 3. etasje i Helga Engs hus. Lesesalen i 2. etasje er tilgjengelig for alle studenter ved fakultetet. Det er faste plasser for studenter på høyere grad i 3. etasje, men alle UV-studenter kan benytte plassene i henhold til lesesalsreglementet. Studenter på høyere grad må hvert semester søke om fast lesesalsplass. Søknadsskjema ligger på nett.
Det er også 6 studentplasser til masterstudenter i Forskningsparken. Forskere fra IPEDs forskergrupper Mediate sitter her. Kriterier for tildeling av plass her er; deltakelse i prosjekter tilknyttet forskergruppene som har tilhold i Forskningsparken, at du har veileder i Forskningsparken og at du har nytte av forskergruppenes tematiske fokus og tverrfaglige miljø. Du finner søknadsskjema og avtale her. Dette sendes per e-post.

For alternative lesesalsplasser, forsøk gjerne også Universitetsbiblioteket.

Søke om fast lesesalsplass

Masterstudenter ved UV kan søke om fast lesesalsplass. Det er et begrenset antall plasser, og de fordeles etter ansiennitet (det vil si hvor lenge det er til du skal levere masteroppgaven)  og behov (det vil si evt helsemessige årsaker til at du trenger fast plass). Det vil være noen som må dele plass, og vi kan ikke garantere at alle som ønsker det får fast plass.

Dersom du som bachelor- eller masterstudent har behov for fast lesesalsplass av helsemessige årsaker kan du levere dokumentasjon på behovet til UV-studieinfo innen søknadsfristen, merket "lesesalsinspektør". Dokumentasjonen makuleres etter opptaket, dersom du har behov for å beholde den originale dokumentasjonen må du altså levere inn en kopi. Dokumentasjon må framlegges for hvert semester du søker.

Frist for å søke om fast lesesalsplass er 1. februar/1. september for henholdsvis vår- og høstsemesteret. Søknadsskjema åpnes i begynnelsen av henholdsvis januar og august.

Søknadsskjema (bokmål/nynorsk)

Application form (english)

Fordelingen vil være klar ca 10. februar/10. september, og bekjentgjøres ved oppslag utenfor lesesalen i 3. etasje. Alle lesesalsplasser må merkes med navn, semester og timeplan av studenten(e) som har fått tildelt plassen innen to uker etter fordeling. Umerkede plasser kan deretter tas i bruk av andre studenter. Studenter som deler plass må avtale seg i mellom hvordan de benytter plassen.

Lesesalsreglement

Studentutvalget har utarbeidet følgende lesesalsreglement:

Lesesalsreglement for lesesalen i 2. etasje Helga Engas hus

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Det er tillatt med bruk av PC i følgende del av lesesalen:

Fra inngangsdøra til lesesalen og mot høyre, mot hovedinngangen på Helga Engs hus.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Fravær utover 15 minutter skal merkes med lapp med klokkeslett for retur.

Det er ikke lov å reservere plass mer enn 45 minutter.

Vi gjør oppmerksom på at plassene i lesesalen i 3. etasje kan benyttes av alle etter kl. 10.00 (sjekk timeplan på plassen).

Lesesalsreglement for lesesalen i 3. etasje Helga Engas hus

Vis hensyn, så får alle en fin leseopplevelse.

Faste lesesalsplasser skal være tydelig merket med navnelapp og timeplan for når plassen vil være i bruk. Timeplanen fungerer som fraværslapp. I tidsrom der eieren selv ikke bruker plassen, kan den benyttes av andre. Plasser som ikke er merket innen 2 uker etter fordeling, kan tas i bruk av andre studenter.

Utenfor perioder avmerket på timeplan, må de faste plassene være tatt i bruk før kl. 10.00, ellers er plassen ledig for andre studenter frem til ny timeplanspesifisert periode.

Alle plasser skal ryddes når de forlates for dagen. Bruk kildesortering utenfor til søppel. Kopper o.l. fra SiO-kantina må tas med dit.

På de faste plassene kan hyllen over plassen, eventuelt det låsbare skapet, benyttes som oppbevaringsplass.

Støy:

  • Det er ikke tillatt å snakke på lesesalen
  • Det er ikke tillatt med telefonsamtaler, og ikke tillatt med lyd eller vibrasjon på mobilen.
  • Ikke spis mat som bråker, for eksempel knekkebrød, gulrot og nøtter.

Åpningstider på lesesalene

Åpningstider for lesesalene ved UiO

Emneord: lesesal, kollokvierom, PC-stue
Publisert 2. sep. 2010 19:07 - Sist endret 15. aug. 2019 12:19