Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning

Før du drar på utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du har planlagt å ta. Dette er nødvendig for å kunne innpasse emnene i en grad ved UiO, og for å få støtte fra Lånekassen.

Før du søker om forhåndsgodkjenning må du ha fått opptak til utveksling.

Hva må jeg vite før jeg søker?

 • Du må vite hvor i studieprogrammet ditt du kan få innpasset utvekslingsoppholdet og om hvilke faglige krav som finnes. Sjekk derfor informasjon på ditt studieprogram

Trenger jeg å ha fått opptak til emner for å søke? 

 • Nei,  men du må som et minimum enten ha avklart hvilke emner som er tilgjengelig eller som er sannsynlig kommer til å bli tilbudt i ditt utvekslingssemester, eller du må ha søkt. Du kan ta utgangspunkt i emnetilbudet på utvekslingsstedet året før, det samme semester som du skal utveksle.
 • Det er en forutsetning at emnene du tar på utveksling ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller planlegger å ta senere som en del av graden din.

Hvor mye og hvor mange emner skal jeg ta ute?

 • Du skal ta emner tilsvarende 30 studiepoeng. På nettsiden til utvekslingsavtalen finner du mer informasjon om hva som gjelder for ditt utvekslingssted. 
 • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder godkjennes slik at ett års fulltidsstudie på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studie ved Universitetet i Oslo (60 studiepoeng). Det er viktig å merke seg at det med fulltidsstudie menes normert studietid ("full credit load"). Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full studiepoengsbelastning. Hvis du tar færre studiepoeng enn det som er normert, vil du som regel få tilsvarende godkjent.
 • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå ikke godkjent.
 • Innføringskurs i språk godkjennes ikke som del av bachelor- eller mastergraden din.

Må jeg levere inn ny søknad dersom emnepakken jeg skal ta ute blir endret?

Nei, det skal du ikke. Men det er viktig at du tar kontakt med faginstituttet ditt eller oppgitt kontaktadresse i vedtaksbrevet, slik at vi kan vurdere en emnepakke av nye emner. Vi er opptatt av at du ikke skal bli forsinket i studiet og hjelper deg med å finne en nye løsning.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret

 • 25. oktober for studenter som skal til land utenfor Europa
 • 1. november for studenter som skal til land i Europa

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret

 • 15. april for studenter som skal til land utenfor Europa
 • 1. mai for studenter som skal til land i Europa

Hvordan søke om forhåndsgodkjenning?

Nettskjema for søknad forhåndsgodkjenning (bokmål).

Nettskjema for søknad om førehandsgodkjenning (nynorsk).

Når du kommer tilbake må du søke om endelig godkjenning.

Har du spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo

Emneord: forhåndsgodkjenning, utveksling
Publisert 14. okt. 2010 11:18 - Sist endret 18. mai 2022 13:37