English version of this page

UV-studieinfo

Har du spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet, kontakt UV-studieinfo.

Medarbeidarar ved infosenteret våren 2018

Kva kan vi hjelpe deg med

Om vi ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte. Er du syk eller av en annen grunn ikke kan møte opp selv for å hente karakterutskrift, vitnemål eller bekreftelse, kan en annen person hente det for deg ved fremvisning av fullmakt.

Dersom du har spørsmål på e-post eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare

på fylgjande kontrollspørsmål:

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Vi tilråder at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss.

Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 1. aug. 2018 11:00