Kontaktinformasjon

Studietilbod og generell studieinformasjon

 • studietilbod
 • opptak til studiane ved UV
 • praktisk informasjon for studentar ved UV
 • studierettleiing
 • eksamen

UV-studieinfo
Opningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no
 

Bachelorgrad i pedagogikk - førsteårsstudier

Praktiske spørsmål om gjennomføring av 

 • PED1001,
 • UVEXFAC10
 • UTVIT1100
 • UTVIT1500 

Be om grunngjeving for karakter.

Bachelorgrad

 

 • PED3001 -Avsluttende fordypning med bacheloroppgave (praktiske spørsmål om gjennomføring av studier og eksamen).

 

 • Rettleiing om bachelorgraden

 

Rabia Syed

 

 

 

 

Mette Strand                        

 

 

UV-studieinfo

Sjå også informasjon på emnas semestersider

90-gruppe i pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier

(80-gruppe i pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner)

Spørsmål som gjelder sammensetning av emnegruppen.

For andre kontaktpersoner for emnene gjennom semesteret- se oversikt over bachelorprogrammet i pedagogikk.

Internasjonale masterprogram

 • Master of Philosophy in Higher Education
 • European Master in Higher Education

 

 • Master of Philosophy in Comparative and international Education

 Request explanation for the given grade.

Kristi Barcus (HE)  all questons related to the programme

 

Camilla Bakke (CIE) all questons related to the programme

Masterprogrammet i pedagogikk

 • søknad og opptak
 • tildeling av rettleiar for masteroppgåva
 • progresjon i studum/permisjon
 • gjennomføring av studier og eksamen

Be om grunngjeving for karakter.

Annette Hjelmevold (allmenn og PPR-studieretning)

Kjerstin Eek Jensen (KUL-studieretning)

Miriam Segal / Mette Strand (KDL-studieretning)

 

Sjå også informasjon på emnas semestersider

Tilrettelegging av studier og eksamen

 • Tilrettelegging av eksamen
 • Tilrettelegging av Studiekvardagen

Yngvild Dahl - kontaktperson for tilrettelegging av studiekvardagen i forhold til emne.

For annan hjelp, sjå også Tilretteleggingstjenesten

Søk om tilrettelegging av eksamen ved UV-fakultetet.

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • opptak til masterstudier
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Ph.d. kurs og ph.d. programmet

 • Ph.d. kurs administrert av IPED
 • Ph.d. programmet

Registrering av undervisningstider og timeplaner