Læring – en podkast fra UV

logo, font, grafikk, grafisk design.

Vi lærer hele livet. I denne podkasten møtes forskere og andre gjester med personlig erfaring, for å snakke om forskning på læring. Jobber du i praksisfeltet, er du forelder, eller bare nysgjerrig på hva som skjer i norske klasserom? Da håper vi du vil lytte til samtalene der forskning møter praksis.
 

Podkasten blir produsert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Elise Koppang Frøjd

Abonner direkte på Læring fra Spotify

hør på Læring i Itunes

Episoder

 • epsiode6lesing – Lesing er en portvokter inn i voksenlivet 15. okt. 2020

  Lesing er viktig for enkeltmennesket og for Norge som kunnskapsnasjon. Samtidig finner forskere at leseengasjementet går ned blant barn og unge, og hver femte 15-åring leser så dårlig at det vil skape problemer i senere utdanning og yrkesliv.

 • berekraft Bærekraft i skolen 28. sep. 2020

  Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i skolen. Men hvordan undervises det i bærekraft? Hvilke erfaringer har lærere og forskere gjort seg og hvilke utfordringer møter de på?

 • dsc09556-v24 Elever som lever i fattigdom - hvordan påvirker det skolehverdagen? 14. sep. 2020

  Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Hvordan påvirker dette skoleprestasjonene til elevene og hva kan egentlig skolen gjøre?

 • ep3-photo-speakers-v2 Elever med dysleksi, og deres møte med skolen 3. sep. 2020

  Mange barn i det norske skolesystemet har dysleksi, mellom 7 og 10 prosent. Men hvordan fanges denne elevgruppen opp, og hva krever det av skolen?

 • nasjonaleprover Hvordan bruke resultatene fra nasjonale prøver? 31. aug. 2020

  Hver høst gjennomføres nasjonale prøver i lesing, og det kan skape debatt. Vet du hva de nasjonale prøvene egentlig består av og hvorfor de gjennomføres?

 • kollagemattelering Matematikk for alle 12. aug. 2020

  Hva betyr det å ha en matematisk identitet? Hvordan kan en klasseromskontrakt gjøre at alle kan lære matte? Og finnes egentlig «mattegenet»?