Aktiviteter før 2010

År Dato Aktivitet Faglig ansvarlig(e)
2007 27. - 29. august Doktorgradskurs: Unfolding the Cards: Art, Aesthetics, and Education Lars Løvlie
2007 10. - 12. september Doktorgradskurs: Phenomenology - Philosophy, Research, and Practice Lars Løvlie
2007 11. oktober

Seminar: Kants begrep om det kosmopolitiske

Helgard Mahrdt/Lars Løvlie
2007 6. november

Seminar: Affiniteten mellom pedagogikk og pragmatisme: fruktbart vennskap eller dødt løp?

Moira von Wright/Lars Løvlie
2007 7. november

Seminar: Pluralisme - hva er det?

Moira von Wright/Lars Løvlie
2007 8. november

Seminar: Tenkeren på besøk i klasserommet: pedagogisk filosofi som forskningsmetode

Moira von Wright/Lars Løvlie
2008 24. januar

Seminar/ forskertreff: Hannah Arendt on Politics and Judgment, Worldliness and Plurality; and the Distinction between Private and Public

Helgard Mahrdt/Lars Løvlie
2008 14. februar Seminar/ forskertreff: Carl Schmitt's Concept of the Political State 's Sovereignty and Autonomy; the Distinction between Friend and Enemy Helgard Mahrdt/Lars Løvlie
2008 21. februar

Seminar/ forskertreff: The Idea of a Cosmopolitan Education

David T. Hansen/Tone Kvernbekk
2008 22. februar

Doktorgradskurs: What Does it Mean to Become Educated? Ethical and Moral Responses in Philosophical Perspective

Tone Kvernbekk
2008 15. - 17. april Doktorgradskurs: The phenomenology of time and place in education Lars Løvlie

2008
 

17. april Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster Tone Kvernbekk
2008 22. april

Åpen forelesning: The Unintended Effects of High-stakes Testing and Accountability

David C. Berliner/Lars Løvlie
2008 23. april

Doktorgradskurs: The Unintended Effects of High-stakes Testing and Accountability

Lars Løvlie
2008 16. mai Seminar/ forskertreff: Philosophy of Education and the Competence Model in European Higher Education Maria G. Amilburu /Lars Løvlie
2008 19. - 21. mai Doktorgradskurs: Pragmatism, neo-pragmatism and education Tone Kvernbekk
2008 22. mai Foskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2008 3. juni Seminar/ forskertreff: Powers of Silence David E. Cooper/ Moira von Wright
2008 5. september Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2008 15. september Seminar/ forskertreff: Geir Skeie (UiS) om et europeisk religionspedagogisk forskningsprosjekt Einar Sundsdal
2008 2. oktober Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekstner Tone Kvernbekk
2008 15. oktober Seminar/ forskertreff: Professor Nancy Lesko on school reforms in the early 1900 and their impacts on sicial sciences Ola Stafseng
2008 16. - 17. oktober Doktorgradskurs: Youth Studies; Past, Present and Future Nancy Lesko/ Ola Stafseng
2008 30. oktober Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2008 4. - 5. november Seminar/ forskertreff: Det pedagogiske pradoksets produktivitet Lars Løvlie/ Tone Kvernbekk
2008 12. november Åpen forelesning m/ påfølgende seminar: Professor II Lynne Chisholm on What is Political Bildung? Ola Stafseng/ Lynne Chisholm
2008 13. - 14. november Doktorgradskurs: Political Bildung Ola Stafseng/ Lynne Chisholm
2008 3. desember Seminar: Presentasjon fra nytt HumStud medlem - Britt Marie Hovland Ola Stafseng
2008 4. desember Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2009 28.januar

Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster

Tone Kvernbekk
2009 5. - 6. februar Doktorgradskurs: Stedets pedagogikk; et topologisk perspektiv Lars Løvlie
2009 12. februar Seminar/ forskertreff: Baard Skogrand (UiB) om Marcus Jacob Monrad Trude Evenshaug
2009 18. februar

Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster

Tone Kvernbekk
2009 26. - 27. februar

Seminar/ forskertreff: Utdanningshistorie; pedagogisk realisme

Trude Evenshaug/ Geir Knudsen
2009 4. - 5. mars Doktorgradskurs/ førkonferanse: Experience and Education; NERA 2009, NTNU, Trondheim Tone Kvernbekk/ Torill Strand
2009 12. mars Seminar/ forskertreff: Education reserach: Scholarship inquiry or criminal investigation Tone Kvernbekk

2009
 

26. mars Møte: Delegasjon fra The European Wergeland Centre Ola Stafseng
2009 16. april

Seminar/ forskertreff: Carl Schmitt's Concept of the Political State 's Sovereignty and Autonomy; the Distinction between Friend and Enemy

Lars Løvlie
2009 23. - 24. april

Doktorgradskurs: The Phenomenology of Practice

Lars Løvlie
2009 5. mai Seminar/ forskertreff: Azita Afsar presenterer egen forskning Tone Kvernbekk
2009 5. - 7. mai Seminar/ forskertreff: Pedagogisk filosofisk seminar Moira von Wright/ Lars Løvlie
2009 11. - 12. mai Doktorgradskurs: Politische Bildung and Adult Learning in Global Context Lynne Chisholm/ Ola Stafseng
2009 13. mai Foskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2009 14. mai Seminar/ forskertreff: Berit Karseth om masseuniversitetet Lars Løvlie
2009 28. mai Seminar/ forskertreff: Nye stipendiater presenterer sine PhD prosjekter Tone Kvernbekk
2009 3. september Seminar/ forskertreff: C.S.Peirce`s philosophy of communication Torill Strand
2009

10. - 11. september
 

Doktorgradskurs: Theory of Science (1. samling) Tone Kvernbekk
2009 14. - 15. september Doktorgradskurs: Politische Bildung and Youth Learning in Local Context Lynne Chisholm/ Ola Stafseng
2009 16. - 17. september Doktorgradskurs: Evidence-based Practice and Policy Tone Kvernbekk
2009 7. - 8. oktober Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster, mm. Tone Kvernbekk
2009 8. oktober Humstudmøte: Dannelsesutvalgets rapport Lars Løvlie
2009 12. - 13. oktober Seminar/ forskertreff: Toward a new critical language in education - Research seminar with professor Ilan Gur Ze`ev Lars Løvlie
2009 13. oktober Humstudmøte: Ilan Gur Ze`ev  
2009 15. - 16. oktober Doktorgradskurs: Theory of Science (2. samling) Tone Kvernbekk
2009 29. oktober Forskertreff/ seminar: Britt Marie Hovlands prosjekt Britt Marie Hovland
2009 4. - 5. november Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster, mm. Tone Kvernbekk
2009 12. - 13. november Doktorgradskurs: Perspectives on Pedagogy of Place Moira von Wright/ Lars Løvlie
2009 12. - 13. november Doktorgradskurs: Theory of Science (3. samling) Tone Kvnerbekk
2009 14. november Seminar/ forskertreff: Reclaiming Childhood - Reading Hannah Arendt with the lens of post humanism Moira Von Wright
2009 23. - 24. november Doktorgradskurs: Politische Bildung and adult education - Historical and Community Perspectives Lynne Chisholm/ Ola Stafseng
2009 25. november Halvdagsseminar: Emertitusmarkering for professor Knut Tveit Tone Kvernbekk/ Ola Stafseng

Publisert 20. sep. 2010 14:42 - Sist endret 3. okt. 2010 16:52