Tidligere aktiviteter

Aktiviteter i 2010

År Dato Aktivitet Faglig ansvarlig(e)
2010 11.- 12. februrar

Doktorgradskurs: Critical Thinking in Education

Tone Kvernbekk
2010 17. februar Forskermøte: Møte med Lynne Chissholm Ola Stafseng
2010 10. mars Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmenes tekster Tone Kvernbekk
2010 24. mars

Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster

Tone Kvernbekk
2010 21. april

Seminar/ forskertreff: Tone Kvnerbekk om prosjektet Forelesningens kunst

Tone Kvernbekk
2010 28. april Seminar/ forskertreff: Geir Knudsen om prosjektet Forelesningens kunst Geir Knudsen
2010 5. mai Seminar/ forskertreff: Paul Knutsen om analytisk narrasjon Tone Kvernbekk

2010
 

19. mai Seminar/ forskertreff: Kirsten Sivesind om prosjektet Forelesningens kunst Kirsten Sivesind
2010 25.- 26. mai

Doktorgradskurs: The Nature of Education

Tone Kvernbekk
2010 2. juni Seminar/ forskertreff: Liv Duesund over forskningsprosjektet Uro i skolen Liv Duesund
2010 9. juni Forskerskolesamling: Presentasjon og kommentarer på forskerskolemedlemmers tekster Tone Kvernbekk
2010 16. september Seminar/ forskertreff: Privatskolene i Norge. Historisk perspektiv Knut Tveit/ Harald Thuen
2010 16.- 17. september Doktorgradskurs: Politische Bildung and Adult Education - Historical and Community Perspectives Lynne Chisholm/ Ola Stafseng
2010 30. september Seminar/ forskertreff: Britt Marie Hovland om eget PhD prosjekt Britt Marie Hovland
2010 7. oktober Seminar/ forskretreff: Paul Otto Brunstad om "dydsetikk" Paul Otto Brunstad
2010 28. oktober Seminar/ forskertreff: Helgard Mardt og Lars Løvlie om "autonomi" Helgard Mardt/ Lars Løvlie
2010 18. november Seminar/ forskertreff: Tone Kvernbekk - tema ikke bestemt Tone Kvernbekk
2010 9. desember Seminar/ forskertreff: Utkast til en allmenn pedagogisk teori Azita Afsar

Aktiviteter før 2010.

Publisert 20. sep. 2010 14:34 - Sist endret 3. okt. 2010 16:51