English version of this page

Læring og identitet

LiDA er interessert i hvordan unge mennesker lærer, sosialiseres og navigerer mellom deltakelse i ulike aktiviteter.

Hvordan lærer, sosialiseres og navigerer unge mennesker mellom deltakelse i ulike aktiviteter? Illustrasjonsfoto: Colourbox

Unge mennesker deltar i mange ulike aktiviteterog praksiser som er viktig for dem. Vi ønsker å finne ut mer om ungdoms bruk av sosiale medier og andre digitale samhandlingsarenaer. Hvordan formelle og uformelle utdanningskontekster bidrar til kreativitet, læring, engasjement, innovasjon, danning og utvikling, og hvordan de organiseres lokalt eller som en del av større læringsøkologier.

 

Publisert 3. sep. 2018 10:01 - Sist endret 13. sep. 2018 13:25