Digital dekning i Norges 100 største kommuner

Koronapandemien og nedstengte skoler førte til en ekspressdigitalisering i norsk skole. Skoleåret 2021/22 hadde over åtte av ti elever i grunnskolen tilgang på en personlig digital enhet de fikk utdelt på skolen.

Digitalisering i grunnskolen

De siste fem årene har stadig flere elever i grunnskolen fått sin egen digitale enhet i norske kommuner. Skoleeiere har hver for seg funnet ulike løsninger og digitalisert i ulikt tempo uten nasjonal styring eller oversikt. I FIKS samlet vi et års tid informasjon som del av prosjektet Gode eksempler på praksis.

En digital enhet er vanligvis en bærbar PC, en iPad eller en Chromebook. I oversikten (under) fra 2020-2021, kan du se at kommunene har gjort ulike valg hva gjelder hvilke digitale enheter de har gått til innkjøp av. 45/100 kommuner holder seg til èn digital enhet, mens over halvparten av kommunene har gått til anskaffelse av to eller flere ulike digitale enheter til sine elever.

65 av de 100 største kommunene i Norge har full en-til-en-dekning. Det betyr at alle elevene i kommunen har hver sin digitale enhet.

I kommunene som ikke har full en-til-en-dekning har likevel en stor andel av elevene egen digitale enhet. Tallene viser derfor at 81% av elevene har sin egen personlige digitale enhet som de har fått utdelt på skolen.

Mer informasjon finner du i oversikten under.

 

Fordeling av digitale enheter 

Kommunene eller skolene velger selv hvilke digitale enheter de vil bruke i skolene. 

45 av 100 kommuner har kun en variant av digitale enheter* 

  • 21 kommuner har kun iPad på trinn 1. - 10.
  • 2 kommuner bruker nettbrett (ikke nærmere spesifisert)
  • 13 kommuner har kun Chromebook på trinn 1.-10. 
  • 9 kommuner har kun datamaskin på trinn 1.-10.

54 av 100 kommuner kombinerer ulike digitale enheter*

  • 40 kommuner har iPad og datamaskin på trinn 1.-10.
  • 5 kommuner har tre eller flere ulike digitale enheter
  • 4 kommuner har Chromebook og datamaskin på trinn 1.-10.
  • 3 kommuner har nettbrett og datamaskin
  • 2 kommuner har Chromebook og iPad på trinn 1.-10.

*Mangler informasjon om digitale verktøy i en kommune. 

Tabelloversikt

Se kommuneoversikten (pdf)

I oversikten viser vi fordelingen av ulike type digitale enheter i landets 100 største kommuner. 81 prosent av elevene bor i disse kommunene.

Kommuneoversikten er basert på informasjon fra kommunene selv eller informasjon som er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Tall markert i blått er kommuner som vil få en full en-til-en-dekning i løpet av 2020/2021. 

Tall markert i gult er kommuner hvor tallene ikke er bekreftet av kommunen. Tallene er basert på den tilgjengelige informasjonen som vi har funnet, men hvor det kan være noe uklart hvor sikre tallene er. Trolig har betydelig flere kommuner investert i full en-til-en dekning siden korona-situasjonen skapte en digital hjemmeskolen siden mars 2020. Oversikten viser blant annet at: 

  • 65 av av landets 100 største kommuner har full en-til-en-dekning. Dette utgjør ca. 54% av elevene i landets 100 største kommuner. 

Innbyggertall er hentet fra ssb.no. Elevtall er hentet fra skoleporten.no

Oversikten oppdateres jevnlig, og er sist gang oppdatert 30. august 2021.  

Publisert 21. aug. 2020 12:26 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00