Kirsti Klette

Professor Kirsti Klettes forskningsinteresser ligger innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og klasseromsstudier

Professor Kirsti Klette

Klette har gjennom flere arbeider analysert endringstrekk og endringsvilkår for lærernes klasseromsarbeid. Hun har ledet flere større nasjonale og nordiske forskningsprosjekter der hun har undersøkt endringer i lærernes klasseromsspraksis. De siste årene har Klette særlig jobbet med design, metoder og instrumenter for å måle og beskrive kvalitetstrekk ved lærernes undervisning og hvordan disse bidrar til elevenes læring. Nylig har Klette avsluttet en større videobasert klasseromsstudie der man kartla hvordan pedagogisk praksis kan forklare de norske PISA resultatene i fagene lesing, matematikk og naturfag. Engelskspråklig versjon av denne studien er under publisering (2011): ”Exploring life in Classrooms within the area of PISA: Experiences from the Norweegian PISA + Video Study”. Klette har tidligere gitt ut bøkene Klasseromsforskning på norsk (1998), Klasserommets praksisformer(2003) og Fag og arbeidsmåter i endring (2004).

Kirsti Klette er leder av forskergruppen CAMP

Publisert 2. nov. 2010 13:23 - Sist endret 30. nov. 2017 10:42