Toril Aagaard

Hun er ansatt ved Høgskolen i Telemark, men tar doktorgrad ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning.

Toril Aagaard

Hva forsker du på?

Avhandlingen har fått navnet «Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag». I studien undersøker jeg hvordan lærere i norsk og mediefag på videregående skoler opplever utviklingen i teknologirike klasserom, hvordan de forholder seg til spenninger som oppstår og deres forsøk på å utforske teknologiens pedagogiske potensialer.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

Husker du ditt første møte med en PC? Mitt første møte var siste vår på vgs. Nå er det 21 år siden. En i klassen trakk den opp av sekken, jeg så det og tenkte «HAHA! Snobbete! Hva skal han med den? Er det ikke greit med penn, papir, blanco og ringpermer?».  Pussig egentlig, med tanke på at jeg i dag er nesten avhengig av PC’en. Som folk flest bærer jeg rundt på digitale verktøy – og bruker de.  Premissene for både undervisning, læring og vurdering endres med elevers tilgang til teknologi. Det å vurdere en elev som produserer noe ved hjelp av penn, papir og eget hode er f.eks. noe veldig annet enn å vurdere en elev som har produsert noe ved hjelp av en PC. Jeg mener det er klokt å følge med på læreres møter med dette nye og hva som skjer med skolens virksomhet når vilkårene endres.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

Det er stas å lære. Som forsker får jeg lov å studere i arbeidstiden. Det er en jobb som inviterer til utvikling. Det liker jeg.

Hvordan foregår forskningen?

Den første bøygen var å lage et godt nok prosjekt, den andre bøygen var å overbevise arbeidsgiver om at det var lurt å investere i meg som forsker. Deretter var utfordringen å konkretisere prosjektplanen, blant annet ved å forberede hvilke data jeg skulle samle og av hvilke grunner. Analyseprosessen var den vanskeligste. Hvordan skulle jeg få frem essensen i det komplekse datamaterialet som bestod av intervjuer og observasjoner fra lærermøter? Det var avgjørende å høre til et forskningsfellesskap, særlig i den fasen. NATED, spor 2, ble en støttende arena hvor vi utviklet kunnskap og utvekslet ideer. Publisering av artikler viste seg å være tidkrevende, men det ble lettere etter hvert. Arbeidet med kappen hjalp meg til å få frem sammenhengene i de tre artiklene som hører til avhandlingen.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

Stor nytte, håper jeg. Jeg ble f.eks. glad da jeg forleden fikk melding om at en av artiklene var brukt til å argumentere for å opprettholde praktisk eksamen i medie- og kommunikasjonsfag.

Hvor henter du idèer og problemstillinger fra?

Ved å snakke med folk, observere livet rundt meg og ved å lese hva andre har undersøkt.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

Å få grep om konsekvensene av å implementere digitale ressurser. Hvilken bruk gir mening? Hva bør vi vokte oss for og av hvilke grunner? Kongsberg Kommune har nettopp utstyrt alle elevene på barne- og ungdomstrinnet med hver sin iPad. Hva gjør sånne valg med skolers kultur? Med didaktiske praksiser? Med kompetansene elevene utvikler? Og hva går det på bekostning av?

Publisert 22. mai 2015 13:31 - Sist endret 30. nov. 2017 10:36