Forskerprofilen: Gerard Doetjes

Spansk, fransk eller tysk -hvorfor velger elevene fag som de gjør? Det er blant temaene som opptar Gerard Doetjes. Forskeren er opprinnelig fra Nederland og mener språk er et uendelig komplisert fenomen, som stadig fascinerer ham.

– Fortell litt om bakgrunnen din

Gerard Doetjes er opptatt av fremmedspråkenes plass i den norske skolen. Foto: Sandra R. Nielsen/ ILS.
Gerard Doetjes er opptatt av fremmedspråkenes plass i den norske skolen. Foto: S. R. Nielsen/ ILS.

– Jeg har en doktorgrad i språkvitenskap (nordisk) fra Universitetet i Hamburg. Før jeg startet som førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) jobbet jeg ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) ved Høgskolen i Østfold.

– Hva forsker du på?

– Jeg er opptatt av fremmedspråkenes plass i norsk skole, og jeg jobber for tiden med en artikkel hvor jeg beskriver(og prøver å forklare) endringene i elevenes fagvalg i ungdomsskolen siden 2001. I denne perioden har spansk etablert seg som største fremmedspråk, fransk har mistet forholdsvis mange elever og nedgangen for tysk har tilsynelatende stoppet opp.

– I min doktorgradsavhandling undersøkte jeg språkforståelsen mellom dansk og svensk, altså mellom to språk som er nær i slekt. Tysk og norsk er, om ikke direkte naboer, også nært beslektet, og jeg er opptatt av mulighetene som dette slektskapet gir for tyskopplæringen. Sammen med en nederlandsk kollega undersøker jeg hvor nært opptil norsk og nederlandsk tekstene i tysklærebøker ligger - og hvordan denne språklige avstanden evt. utvikler seg fra de første til de siste kapitlene i bøkene.

– I tillegg til dette skriver jeg sammen med Debora Carrai og Eva Thue Vold en rapport om nettbasert fremmedspråkopplæring på oppdrag for Kompetanse Norge (VOX).

– Hva motiverer deg i arbeidet ditt?

– Språk er et uendelig komplisert fenomen, og det er i grunnen et under at språklæring ikke byr på større problemer enn det faktisk gjør - både for småbarn, ungdom og voksne. Det fascinerer meg, og det gjør at jeg blir nysgjerrig på hvordan vi kan innrette fremmedspråkopplæringen slik at elevene lærer så mye språk som mulig.

– Hva ser du på som framtidige utfordringer innen fagområdet ditt?

– Jeg er ikke spesielt bekymret for den teknologiske utviklingen i og for seg, men det er viktig at vi diskuterer hvordan f.eks. mulighetene for automatisk oversettelse og speech-to-text påvirker fremmedspråk som skolefag. Kanskje får vi på sikt mer tid til kultur og litteratur og bedre muligheter til å tilpasse undervisningen til ulike elevers faglige interesser og progresjon i faget?

Publisert 21. mars 2017 09:04 - Sist endret 26. apr. 2019 10:50