Digital and Inclusive Challenges for Norwegian and German Learning and Education (DINGLE)

DINGLE skal bidra til det teoretiske rammeverket for inklusiv fremmespråkundervisning. 

Mennesker foran tavle med laptop. Ilustrasjonsfoto.

Hvordan kan vi inkludere flere i fremmedspråkundervisningen? Det skal forskere finne ut av (foto: Unsplash.com)

Om prosjektet 

DINGLE er et norsk-tysk samarbeidsprosjekt som har som mål å forberede utviklingen av et teoretisk rammeverk for inklusiv fremmedspråkundervisning hvor bruken av digitale verktøy er integrert.

Inklusiv undervisning

Inklusiv undervisning betyr at undervisningen er tilpasset elevenes ulike evner og forutsetninger. Det som i en norsk kontekst gjerne beskrives med begrepet "tilpasset opplæring".

Samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom språkdidaktikere, spesialpedagoger og mediedidaktikere ved Universitetet i Oslo, OsloMet og to tyske universiteter.

Finansering 

Prosjektet er finansiert av NFR og det tyske direktoratet for utveksling i høyere utdanning, DAAD.

Prosjektet ferdigstilles i 2022.

Emneord: Fremmedspråkundervisning, Digitale læringsverktøy
Publisert 18. okt. 2022 19:24 - Sist endret 18. okt. 2022 19:24