Deltakere i Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Inger Throndsen
Svein Lie svein.lie@ils.uio.no EKVA, Læring og utdanning
Anne Therese Nerheim Hopfenbeck

Andre deltakere

  • Erling Lars Dale