Deltakere i e-Infrastructure for video research (eVIR)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kirsti Klette Professor +47 22855285 +47 93446608 (mob) kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Hanne Weie Oddli Professor +47-22845191 hanne.oddli@psykologi.uio.no Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Alexander Refsum Jensenius Senterleder +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Leif Christian Lahn Dosent +47 22857076 l.c.lahn@iped.uio.no
Torgeir Christiansen Sjefingeniør +47 22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no
Gard Thomassen Underdirektør +47 22840934 +47 93674926 (mob) gard.thomassen@usit.uio.no
Astrid Waaler Kaas Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Hanne Strømme Førsteamanuensis +47 22845235 hanne.stromme@psykologi.uio.no Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi
Bjørn Sverre Gulheim Overingeniør +4797750416 b.s.gulheim@ils.uio.no Datamanager, Teaching Learning Video Lab, Forskningsstøtte, Klasseromsforskning, Video, Videoforskning, datadeling FAIR, Videoanalyse
Egil Bergh-Telle Senioringeniør +47 22845010 +47 90697377 (mob) egiltj@sv.uio.no IT-tjenester
Tormod Eide Rådgiver +47 22845113 tormod.eide@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Etikk, Cristin, Open Access
Maria Francesca Iozzi
Magnus Hovland

Andre deltakere

  • Vigdis Kvalheim, Associate Director, Sikt
  • Atle Alvheim, Associate Director, Sikt
  • Marie Sand Schildmann, Senior Adviser, Sikt
  • Gunn Inger Lyse Samdal, Special Adviser, Sikt