e-Infrastructure for video research (eVIR)

Et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Formålet med prosjektet

Det langsiktige målet med e-Infrastructure for video research (eVIR) er å utvikle forskningsmetodologi i humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag som både ivaretar styrkene ved å bruke videodata, fordelene ved å forske sammen med andre og lagre data som kan brukes til komparativ- og oppfølgingsstudier.

For mer informasjon besøk prosjektets engelske sider.

 

 

 

 

Publisert 2. nov. 2016 08:38 - Sist endret 18. juli 2019 14:45