e-Infrastructure for video research (eVIR)

eVIR-prosjektets langsiktige mål er å utvikle forskningsmetodologi i humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag som ivaretar styrkene ved å bruke videodata, fordelene ved å forske sammen med andre og lagre data som kan brukes til komparativ- og oppfølgingsstudier.

Illustrasjonsfoto som viser en kameralinse på nært hold.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Mer informasjon

For mer informasjon besøk prosjektets engelske sider.

 

 

 

 

Publisert 2. nov. 2016 08:38 - Sist endret 16. mars 2022 10:29