English version of this page

Hvordan skal jeg takle dette? (avsluttet)

Hva opplever nyutdannede lærere  som mest utfordrende i yrket? Og hvilke strategier velger de for å takle utfordringene? Prosjektet handler om nyutdannede læreres forventninger til yrket og deres opplevelser av mestring i løpet av det første året som lærere.

illustrasjonsfoto av ung lærer i klasseromsundervisning.

Hvordan løser nye lærere situasjoner de synes er vanskelige? (illustrasjonsfoto: colourbox).

Resultater presentert

Om prosjektet

Fokus er på særlig utfordrende situasjoner de nyutdannede møter og strategier de velger for å takle disse utfordringene.

Dette er en kvalitativ longitudinell studie basert på intervjuer med en gruppe nyutdannede lærere i tre faser. Første intervju gjennomføres før de begynner i jobb, andre intervju gjøres mot slutten av deres første semester i skolen og tredje intervju ved slutten av deres første år i yrket.

Mål

Prosjektets mål er ny kunnskap om nyutdannede læreres utfordringer, og hvilke mestringsstrategier de velger for å takle dem. Slik kunnskap kan bidra til utvikling av lærerutdanning og induksjonsperiode ved å peke på hva nyutdannede trenger for å stå bedre rustet i møte med utfordrende situasjoner i yrket.

Bakgrunn og gjennomføring

Overgangen fra campus til skole er sjokkartet for mange nyutdannede lærere, som er særlig sårbare i utfordrende situasjoner. Prosjektets teoretiske grunnlag er self-efficacy beliefs: forventninger om – og opplevelser av mestring (Bandura, 1997). 

Det gjennomføres kvalitative intervjuer med nyutdannede tre ganger i løpet av deres første år som lærere. Datamaterialet blir analysert tematisk. Prosjektets tidsperspektiv er 2017 – 2020.

Publisert 31. juli 2018 13:43 - Sist endret 21. juni 2022 17:59