Deltakere i Kvalitetssikring av Utdanningsdirektoratets prøver

Navn Telefon E-post Emneord
Julius Kristjan Björnsson Forsker +47-22857719 +47-91134593 (mob) +47 91134593 j.k.bjornsson@ils.uio.no Nasjonale prøver, EKVA, Psykometri