Deltakere i Kvalitetssikring av Utdanningsdirektoratets prøver

Navn Telefon E-post Emneord
Julius Kristjan Bjørnsson Forsker +47 22857719 +47 91134593 (mob) +47 91134593 j.k.bjornsson@ils.uio.no Nasjonale prøver, EKVA, Psykometri