ILS-forskere nominert til «Årets tidsskriftartikkel»

Professor Kirsti Klette og professor Marte Blikstad-Balas er nominert til hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel 2021» for deres artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift «Hvilke læremidler bruker lærerne på 8. trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster».

Marte Blikstad-Balas og Kirsti Klette. Portrettfotografier.

Marte Blikstad-Balas og Kirsti Klette (foto: UiO).

Å forholde seg til et stadig økende mangfold av tekster er noe av det viktigste skolen kan lære elever – og det er en sentral del av skolefaget norsk.

– Det er derfor ekstra betydningsfullt at akkurat denne artikkelen er blitt valgt ut, mener forfatterne.

Instituttleder Dijana Tiplic ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning gratulerer:

– Forskningsformidling er et av flere viktige satsingsområder ved instituttet. Nominasjonen var en gledelig nyhet. Vi er svært stolte at vi har forskere som har ambisjoner om å løfte en artikkel opp på dette nivået.

Videoopptak fra norske klasserom har gitt viktig innsikt

Klette og Blikstad-Balas har jobbet med videodata fra 178 norsktimer under forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA). Det er en omfattende videostudie av norske klasserom som blant annet har gitt viktig innsikt i hva som er typiske måter å undervise på i norskfaget.

Årets tidsskriftartikkel deles ut av Universitetsforlaget

  • Skal fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler i Norden.
  • Kriteriene er at artikkelen skal være faglig interessant og godt formidlet.
  • En uavhengig jury bestående av de fremste ekspertene i Norden kårer vinneren i juni.

Etterlyser kritisk lesing

Konklusjonene i artikkelen publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift er at læreboktekster fortsatt det mest brukte læremidlet; spesielt er lærerne trofaste mot lærebøkenesvalg av skjønnlitteratur. Digitale tekster utfordrer i liten grad de mer tradisjonelle tekstene, da lærernes bruk av digitale ressurser i all hovedsak består av PowerPoint-presentasjoner. Når det gjelder bruk av tekstene, finner forskerne at mangelen på utforskende samtaler og mangelen på kritisk lesing av tekst utgjør en stor utfordring.

– Vi synes det er veldig viktig å dokumentere hva som er vanlige undervisningsmåter i norske klasserom. Mange mener mye om skole, og det gjør det enda viktigere med store studier som ser systematisk på hva som skjer for eksempel i norsktimene på tvers av mange skoler, sier forfatterne. 

– I denne artikkelen viser vi at den vanligste teksten i norsktimene fremdeles er en læreboktekst, enten ved at hver elev har sin egen trykte bok, eller ved at læreren har kopiert opp en rekke tekster fra den samme boka. Spesielt lærernes litteraturvalg ser ut til å i stor grad bli styrt av hva som er i lærebøkene.

Om dette et problematisk funn svarer forfatterne:

– Ikke nødvendigvis. Det finnes mange svært gode lærebøker, og vi er på ingen måte forkjempere for å droppe lærebøker i norsktimene. Men hvis absolutt alt kommer fra den samme boka hele tiden, kan det gå på bekostning av helt ny samtidslitteratur og nyhetssaker som burde finne veien inn  i klasserommet, sier Blikstad-Balas.

– Mer problematisk enn at det leses mye fra lærebøker, er at vi finner så lite kritisk eller utforskende lesing. Ofte leses tekstene for at elevene skal finne virkemidler og gjengi hva som skjer, uten at formålet med denne lesingen er helt tydelig, forteller Klette.

LISA (Linking Instruction & Student Achievement)

  • en omfattende videostudie av norske klasserom.
  • undersøker sammenhengen mellom undervisning og elevprestasjoner i matematikk og lesing på ungdomstrinnet.

Forsker videre i Norden

Klette og Blikstad-Balas leder nå Nordisk senter for fremragende forskning QUINT, som gjennomfører tilsvarende studier i nordiske klasserom.

– Her er vi i full gang med å forske videre, men en interessant og viktig ting vi kan si  fra analysene av morsmålsundervisningen i de nordiske klasserommene er at det er åpenbart at litteraturundervisning har en framskutt og helt sentral plass i morsmålsundervisningen i samtlige nordiske land.

– Det er et viktig fellestrekk. Så vil videre analyser vi holder på med kunne gi mer detaljert innsikt i hva som eventuelt skiller de ulike landene.

Les hele artikkelen

Blikstad-Balas Marte & Kirsti Klette (2021). Hvilke læremidler bruker norsklærerne på åttende trinn? En systematisk kartlegging av norskfagets analoge og digitale tekster. Norsk pedagogisk tidsskrift. Universitetsforlaget.

Av Maria Dikova
Publisert 30. mai 2022 15:09 - Sist endret 31. mai 2022 10:19