Deltakere i Skoleledelse og kunnskapsutvikling

Navn Telefon E-post Emneord
Fred Carlo Andersen
Mette Eline Vavik
Tor Colbjørnsen Førstelektor +47 22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Styring av utdanning, skolen som organisasjon
Marit Aas