English version of this page

Teaching Evaluation in Schools and Teacher Education (TESTE)

Prosjektets formål er å utforske hvordan lærere og lærerstudenter opplever  undervisningsvurdering som en ressurs for profesjonell utvikling.

Lærer bøyer seg over to studenter i et klasserom

(Foto: UiO/Anders Lien)

Formål

Undervisningsvurdering innebærer evaluering av lærere eller studentlærere av elever ved bruk av spørreskjemaer. Undervisningsvurdering i skoler er en helt sentral del av utdanningspolitikken i mange land og del av en internasjonal trend der ulike former for evaluering har blitt implementert av myndighetene. 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan undervisningsvurdering brukes som en ressurs for profesjonell utvikling.

Les mer om Teaching Evaluation in Schools and Teacher Education (TESTE) på prosjektets engelske sider.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. apr. 2016 14:59 - Sist endret 8. apr. 2019 13:57